ایران معاصر

آغاز بحران‌های روحی اعضا 2

آغاز بحران‌های روحی اعضا 2

آغاز بحران‌های روحی اعضا 2

_ یکی از دستگیرشدگان چنین توضیح می‌دهد:

وقتی ما وصل به تشکیلات نبودیم، روحیه‌مان ضعیف و امیدهایمان را برباد رفته تلقی می‌کردیم؛

هرچند [به] رادیو گوش می‌دادیم ولی کفاف ارتزاق روحی‌مان نبود.

ما عادت کرده بودیم که فرمانبردار تشکیلات و وصل به تشکیلات باشیم تا هویت خویش را از دست ندهیم.

گاه در جنگل بر سر یک قالب کره و یک تخم‌مرغ دعوا و منازعه صورت می‌گرفت.

وقتی دستور دادیم که تیم محسن برای عملیات به جاده کنار شهر بروند، همه‌شان گفتند: «روحیه نداریم.»

 

ویژگی‌های آماری ترورشدگان 1

ویژگی‌های آماری ترورشدگان 1

بسیاری از ترورهای سازمان، ترورهای بدون شناسایی قبلی و به اصطلاح از نوع کور و اتفاقی بوده است.

در این نوع ترورها تیم‌های تروریستی سازمان چنین توجیه شده بودند که:

هرکس عکسی از امامیا دیگر رهبران سیاسی و روحانی را در محل کار شخصی خود دارد یا مانند پاسدارها ریش گذاشته باشد و یا لباس‌های وی شبیه نوع پوشش تیپ‌های خیلی مذهبی و هیأتی باشد، باید ترور شود.

 

ویژگی‌های آماری ترورشدگان 2

ویژگی‌های آماری ترورشدگان 2

بعضی از تیم‌های تروریستی برای پیدا کردن سوژه ترور، با پوشش مأموران انتظامی جلوی افراد را می‌گرفتند و از آنها مدارک شناسایی درخواست می‌کردند.

در صورتی که مدارک فردی دال بر فعالیت وی در نهادهای انقلابی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی بود، فرد مزبور را ترور می‌کردند و یا هر گاه به هنگام بازرسی از مدارک و کیف اشخاص، به عکسی از حضرت امام و یا مسئولین بر می‌خوردند قصد شوم خود را پیاده می‌کردند.

 

آغاز بحران‌های روحی اعضا 1

آغاز بحران‌های روحی اعضا 1

در همان مقطع (نیمه دوم سال 63) بحران‌های روحی ناشی از وضعیت تشکیلاتی سازمان، در بین اعضا و هواداران تشکیلاتی آغاز گردید.

با گذشت زمان، انفعال روحی، یأس و افت خلاقیت‌های فردی در حلّ مسائل تشکیلاتی افزایش می‌یافت نیروها نسبت به آینده بدبین شدند و اتکای به نفس خویش را در جریان عملیات ترور از دست داده بودند.

به گونه‌ای که در زمان دستگیری غالبا هیچ‌گونه واکنش دافعی از خود نشان نمی‌دادند.

 

حضور در کردستان عراق 1

حضور در کردستان عراق 1

فرار هواداران و سمپات‌های فعّال به سوی کردستان عراق موجب تقویت تشکیلات کردستان گردید.

و ابراهیم ذاکری، عنصر قدیمی مرکزیت، کم‌کم جای خود را در بین دیگر مسئولین سازمانی محکمتر کرد.

او به عنوان فرمانده کردستان با نام مستعار «صالح» اقدام به گسترش پایگاه‌های نظامی سازمان در آن منطقه کرد.

دولت عراق، به منظور تقویت این گروه، امکاناتی همچون خانه‌های مستقل در بغداد، موصل و کرکوک و غذای مناسب و پول کافی و تسلیحات رزمی و تقویت رادیو در اختیار سازمان گذارد.

 

حضور در کردستان عراق 2

حضور در کردستان عراق 2

از نیمه اول سال 63 مسئولین سابق استان‌های سازمان، اقدام به گزینش اعضای واحدهای عملیاتی در کردستان عراق کردند تا بعد از آموزش لازم، از آبان ماه 1363 آنها را به داخل کشور اعزام نمایند.

استان‌های سری اول اعزام، اصفهان، فارس، خوزستان، خراسان و تهران بودند.

سازماندهی واحد عملیاتی مرکب از دو نفر بود: فرمانده و معاون فرمانده

 

تاکتیک وحدت گروه مسعود رجوی 2

تاکتیک وحدت گروه مسعود رجوی 2

راستگو درباره بهره‌برداری سازمان از بنی‌صدر در فرانسه می‌نویسد.

بعد از استقرار در پاریس، سلسله مصاحبه‌های متعدد طرفین جهت معرفی «شورا» شروع شد.

اگر به رسانه‌های آن زمان مراجعه شود، در عکس‌های چاپ شده در رسانه‌ها اکثرا مسعود رجوی پشت سر بنی‌صدر نشسته است.

علت این بود که نام بنی‌صدر به عنوان رییس جمهور برکنار شده حکومت اسلامی، در همه جا می‌درخشید، ولی کسی [در غرب] سازمان مجاهدین خلق را نمی‌شناخت.

رهبر سازمان نیز برای جهانیان ناشناخته بود. بدین علت سازمان از نام و اعتبار بنی‌صدر در این تاریخ حسابی استفاده کرد

 

تاکتیک وحدت گروه مسعود رجوی 1

تاکتیک وحدت گروه مسعود رجوی 1

علت اصلی اتحاد گروه رجوی با نیروهای دیگر، نیازهای موضعی و مقدماتی آن بود؛

لذا «شورای ملی مقاومت» نیاز به شناسایی و استقرار در یک کشور غربی داشت؛

فرانسه انتخاب مناسبی به نظر می‌رسید بخصوص که هم بنی‌صدر در آنجا پایگاه داشت.

 

ماهیت واقعی شورای ملی مقاومت 2

ماهیت واقعی شورای ملی مقاومت 2

 خانبابا تهرانی، عضو پیشین شورا، در خصوص تحمیل برنامه شورا به اعضای مدعوّ می‌گوید:

درحقیقت آنها پیش از تشکیل اجلاسیه عمومی شورا، با شرکت همه نمایندگان احزاب، سازمان‌ها و تشکیلات و شخصیت‌ها، خود طرحی را ریخته و دست همه را در پوست گردو گذاشته بودند.

رجوی همواره اشاره می‌کرد که در موقعیت ویژه‌ای همه این مسائل پیش آمده است.

 

ماهیت واقعی شورای ملی مقاومت 1

ماهیت واقعی شورای ملی مقاومت 1

در ظاهر، شورا پایگاهی بود که گمان می رفت همه ی نیروهای ضد نظام جمهوری اسلامی می توانند در آن حضور یابند.

مراحل اولیه تشکیل و نضج شورا بر این اصل قرار داشت که جریان های دعوت شده، در برابر عمل انجام شده قرار گیرند.

 

شورای ملی مقاومت 2

شورای ملی مقاومت 2

_ بنی‌صدر خود در مورد زمینه‌های تشکیل شورا چنین گفته است:

ماهی پیش از کودتای 30 خرداد 1360، آیه‌اللّه [سیدرضا ]زنجانی نزد اینجانب آمد.

او گفت که 7 یا 8 سازمان به این نتیجه رسیده‌اند که اصرار مداوم شما بر تشکیل یک جبهه سیاسی بر حق بوده است.

اینک می‌خواهند این جبهه را تشکیل بدهند.

تا آنجا که به یاد دارم سازمان‌ها عبارت بودند از:

جبهه ملی، نهضت آزادی، حزب ملت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، جاما، رنجبران، فداییان خلق…

 

شورای ملی مقاومت 1

شورای ملی مقاومت 1

اعتبار نسبی بنی‌صدر نزد غربی‌ها که به هر حال ادّعای او را به عنوان یک «رییس‌جمهور» سابق شنیده می‌گرفتند مورد توجه قرار دادند، سببی برای نمایش موجودیت سیاسیِ جدیدی زیر نام «شورای ملی مقاومت» شد.

تأسیس «شورای ملی مقاومت» در اصل به «میثاق» ابوالحسن بنی‌صدر برمی‌گردد.

 

 

دیدگاه ها