ایران معاصر

فساد اخلاقی تا فساد در حکومت

فساد اخلاقی تا فساد در حکومت

از فساد اخلاقی تا فساد در حکومت
کنستانتین، پادشاه سابق یونان، از جمله افرادی بود که رگ خواب شاه را میدانست؛ در هر سفری که به ایران می آمد علاوه بر همسرش، چند دختر زیباروی را نیز به ایران می آورد و موجبات آشنایی آنها را با شاه فراهم می ساخت تا بتواند از شاه امتیازات اقتصادی بگیرد! یکی از این خصوصیات شاه، اکتفا نکردن به جنس مخالف بوده است؛ وی آن چنان در لجن زار فساد فرو رفته بود که به هم جنس بازی نیز می پرداخت.
لینک مطلب

 

بی عدالتی

بی عدالتی
نتیجه ایجاد نظام پهلوی، چند برابر شدن بی‌عدالتی بود که مردم ایران، شاه را منشأ آن می‌دانستند. …جشن های تخت جمشید، ملاقات نیکسون- کیسینجر و افزایش قیمت نفت، صحنه را برای یک سلسله مداخله های بی سابقه ی دولت در زندگی ایرانیان آماده کرده بود.
لینک مطلب

 

تورم بی سابقه و نارضایتی مردم

تورم بی سابقه و نارضایتی مردم
نتیجه این دیوانگیهای ناشی از عظمت طلبی به زودی پدیدار شد. سیل واردات به ویژه مواد خوراکی و تجهیزات نظامی در بندرها انباشته شد. کشتیهای باری ماهها در انتظار تخلیه کالاهایشان بسر می بردند. کمبود نیروی کار . انبارها و تسهیلات بندری قیمتها را افزایش داد. حقوق کارگران ماهر نیز بالا رفت و موجب گردید خواسته های جدید برای مسکن و خوراک – یعنی چیزهایی که از قبل دچار کمبود بود به عنوان شود. تورم به میزانی بیسابقه افزایش یافت و نارضایتی در میان توده مردم بویژه کسانی که در آمد ثابت داشتند گسترش یافت.
لینک مطلب

 

گسترش مداخله در زندگی مردم

گسترش مداخله در زندگی مردم
سال‌های میانی دهه 1970 (1350) با صدور تعداد زیادی فرمان، بخشنامه و فعالیت دیگر همراه بود، … این فرامین و بیانیه‌ها موضوعات کاملاً متفاوتی را دربرمی گرفت و گسترش مداخله و اعمال کنترل نظام پهلوی را در عرضه‌های هرچه گسترده‌تری از زندگی مردم ایران در سطح و عمق نشان داد.
لینک مطلب

 

نفوذ بیگانگان بر ارتش شاهنشاه

نفوذ بیگانگان بر ارتش شاهنشاه
یک روز محمدرضا که خیلی ناراحت بود به من گفت: مادر جان! مرده شور این سلطنت را ببرد که من شاه و فرمانده کل قوا هستم و بدون اطلاع من هواپیماهای ما را برده اند ويتنامآن موقع جنگ ویتنام بود و آمریکایی ها که از قدیم در ایران نظامی داشتند هر وقت احتیاج پیدا می کردند از پایگاههای ایران و امکانات ایران با صلاحدید خود استفاده میکردند و حتی اگر احتیاج داشتند از هواپیماها و یدکی های ما استفاده می کردند برای پشتیبانی از نیروهای خودشان در ویتنام حالا بماند که چقدر سوخت مجانی می زدند و اصلا كل بنزین هواپیماها و سوخت کشتی هایشان را از ایران می بردند.
لینک مطلب

 

وضعیت اقتصادی

وضعیت اقتصادی
یک سال پس از نخست وزیری آموزگار وضع اقتصادی کشور به جایی رسید که امور تجاری به حال توقف در آمد میزان سرمایه گذاری ها به صورت فاجعه آمیز افت کرد .و مسایل اجتماع و مشگلات اجتماعی به شکل وخیم ظاهر شد.
لینک مطلب

 

ساواک وحشتناک

ساواک وحشتناک
ساواک که کلیه فعالیت‌هایش کاملاً جنبه محرمانه و پنهانی داشت، تمام سعی خود را به کار می‌گرفت تا محیطی آکنده از ترس به وجود آورد… هیچ‌کس واقعاً جرئت نداشت در حضور دیگری سخنی به زبان بیاورد.
لینک مطلب

 

وابستگی با تمام وجود

وابستگی با تمام وجود
رؤسای جمهور ایالات متحده ، هم پشتیبانی سیاسی شاه را فراهم می کردند و هم پشتیبانی روانشناختی او را. شاه ایالات متحده را یک حامی نیرومند به شمار می آورد. در واقع او ایلات متحده را نیرومند ترین حامی خود می دانست.در نخستین روز های انقلاب … شاه به یکی از دوستان خود گفت :«مادام که آمریکایی ها از من حمایت می کنند می توانیم هر چه می خواهیم بگوئیم و هر کاری می خواهیم بکنیم.مرا نمی توان تکان داد».
لینک مطلب

 

ارتش شاهنشاه

ارتش شاهنشاه
رزم آرا و سرتیپ عبدالله هدایت هم با شدت و حرارت استدلال می کنند که ارتش ایران حتی نمی تواند یک ساعت مقاومت کند! رضا کمی بحث و تحقیق و سؤال و جواب می کند و متوجه می شود که فرماندهان ارتش در تمام این سالها برای آنکه اسلحه ها کثیف نشوند و یا معیوب نشوند و مهمات خرج و حیف و میل نشود چوب دستی به جای تفنگ به دست سربازها می داده اند و سربازها با چوب دستی و تفنگهای بدلی مشق می کردهاندا همچنین به رضا می گویند که ارتش مهمات کانی که ندارند هیچ (!) حتی برای دو روز آذوقه هم در انبارهایش نیست.
لینک
مطلب

 

اوضاع سیاسی ایران پهلوی

اوضاع سیاسی ایران پهلوی
شاه نه فقط مخالفان خود را عقب رانده بود ، بلکه نیروهای رقیب خود را نیز که در گذشته سهمی از قدرت حکومت را در دست داشتند از صحنه خارج کرده تمام قدرت و اختیارات حکومت را در دست خود متمرکز ساخته بود . احزاب سیاسی گذشته جای خود را به احزاب ساخته و پرداخته خود شاه داده و یک حکومت دموکراسی نمایشی بوجود آورده بودند.
لینک
مطلب 

 

رابطه پهلوی با کشورهای عربی

رابطه پهلوی با کشورهای عربی
البته این ارتبـاطهـا و تلاـش هـا براي گرفتن پول از اعراب در آن ایـام بسـیارشـایع بود و هنوز هم نه تنهاخانـدان پهلوي،که بسـیاريدیگر نیز، در تلاش یافت نراهی به آن خزانه دلارها هسـتند. همین امید خاندان پهلوي به گرفتن کمک از اعراب، بازار دلالان وشیادان راکه درسال ها ي اول داغ بود هنوز هم گرم نگه داشته است.
لینک
مطلب

 

لین فتوکلیپ خاطرات دوران پهلوی

# بی عدالتی – بی عدالتی حکومت پهلوی

دیدگاه ها