ایران معاصر

فاتح جدیدترین دستاورد صنایع نظامی ایران در حوزه سلاح های سبک به شمار می آید.

 

این اسلحه را ام ۱۶ ایرانی مینامند که البته نسبت به ام۱۶ چینی و آمریکایی ارتقا یافته است.

از خصوصیت های این اسلحه وزن و لگد بسیار کم است که طبیعتا قدرت نشانه گیری بالا را نتیجه میدهد.

همچنین در مدل جدید این اسلحه یک خشاب با ظرفیت ۳۰ گلوله ای برای آن قرار داده شده است. بعلاوه یک ریل نیز بر روی این اسلحه تعبیه شده که میتوان بر روی آن لیزر، چراغ قوه و دوربین نصب کرد.

دیدگاه ها