ایران معاصر

ایران فولاد

ایران فولاد

ایران فولاد
میزان تولید فولاد خام 68 هزار تن در سال 1357 به 7 / 16 میلیون تن در سال 1394 افزایش یافته است.
لینک
تصویری

————————————————————————————————————————————-

برق ایران

برق ایران
تولید برق کشور به 14 برابر رسیده است.
لینک
تصویری

 

افزایش ۳۸ برابری تزریق گاز به میادین نفتی

افزایش ۳۸ برابری تزریق گاز به میادین نفتی
تـزریق گاز به میادین نفتـی از 7/ 2میلـیون مترمکعب در روز به 7/ 77 میلیون مترمکعب رسیده است.
لینک
تصویری

 

رشد چند برابری عملکرد حفاری

رشد چند برابری عملکرد حفاری
عملکرد حفاری از متوسط 117 هزار متر در سال قبل از انقلاب به 6/ 491 هزار متر تا سال 139 رسیده است.
لینک
تصویری

 

میزان انشعاب گاز

میزان انشعاب گاز
انشعاب گاز در کشور به 211 برابر رسیده است.
لینک
تصویری

 

تولید پنج فراورده اصلی پالایشگاه ها

تولید پنج فراورده اصلی پالایشگاه ها
تولید پنج فراورده اصلی پالایشگاه‌ها به 4/ 2 برابر رسیده است.
لینک
تصویری

 

افزایش۳۵ برابری مشترکین

افزایش۳۵ برابری مشترکین
تعداد مشترکین تلفن ثابت به 35 برابر رسیده است.
لینک
تصویری

 

روستاها و گاز رسانی

روستاها و گاز رسانی
بیش از 1 هزار روستا برای اولین بار دارای گاز شده‌اند.
لینک
تصویری

 

راه های اصلی و فرعی کشور

راه های اصلی و فرعی کشور
راه‌های اصلی و فرعی کشور 6 برابر افزایش یافته است.
لینک
تصویری

 

وضعیت تولید محصولات فولادی

وضعیت تولید محصولات فولادی
تولید محصولات فولادی به 15 برابر رسیده است.
لینک
تصویری

 

وضعیت برق روستاها

وضعیت برق روستاها
9 / 99 درصد روستاها دارای برق شده.اند.
لینک
تصویری

 

نرخ رشد اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی
نرخ رشد اقتصادی در سال 1356، حدود 7/ 3- درصد بوده .است که در سال 1395، این نرخ به 5/ 4 درصد رسیده است.

 

افزایش بیست برابری ظرفیت بنادر

افزایش بیست برابری ظرفیت بنادر
ظرفیت بنادر کشور به 2 برابر رسیده است.

 

# لینک فتوکلیپ دستاوردهای انقلاب

دیدگاه ها