ایران معاصر

بنزین وارداتی

بنزین وارداتی

بنزین وارداتی
امروز واردات بنزین به صفر رسیده و تولید آن در حال پیشـی گرفتن از مصـرف است.
لینک 
تصویری

 

مهندسی هوا فضا

مهندسی هوا فضا
رتبـه جهانی تولید علم ایران در رشته مهندسی هوافضا از 43 به 11 ام جهان ارتقاء یافته است.
لینک 
تصویری

 

رتبه جهانی علم ایران در رشته بیوتکنولوژی

رتبه جهانی علم ایران در رشته بیوتکنولوژی
رتبه جهانـی تولید علم ایــران در رشـته بیوتکنولوژی از 56 به 14 ام جهان ارتقاء یافته است.
لینک 
تصویری

 

میران افزایش ارزش صادرات محصولات پتروشیمی

میران افزایش ارزش صادرات محصولات پتروشیمی
ارزش صـادرات محصـولات پتـروشیمی از 46 میلیون دلار به 7 میـلیارد و 855 میـلیون دلار افزایــش نشـان می‌دهد.
لینک 
تصویری

 

افزایش ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی

افزایش ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی
ارزش فروش داخلـی محصولات پتروشیمی از یک میلیارد و صد میلیون تومان به 4 میلیارد و 56 میلیون تومان رسیده است.
لینک 
تصویری

 

رتبه جهانی تولید علم نانو ایران

رتبه جهانی تولید علم نانو ایران
رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته نانو و نانوتکنولوژی از 57 ام جهان به 16ام ارتقاء یافته است.
لینک 
تصویری

 

ساخت کشتی و انواع قایق برای اولین بار

ساخت کشتی و انواع قایق برای اولین بار
در طول 5 سال حکومت پهلوی ،نسیت به ساخت وسایل ارتباطی چون کشتی اهمیت داده نمیشد؛ اما پس از انقلاب اسلامی با توجه به نقش مهمی که این گونه وسایل در ارتباطات دارند سـاخت کشتی و تولید انواع قایق برای اولین بار در تاریخ کشـور رخ داده است.
لینک 
تصویری

 

افزایش میران تولید محصولات پتروشیمی

افزایش میران تولید محصولات پتروشیمی
میزان تولید محصولات پتروشـیمی از یک‌میلیون و 64 هزار تن در سال به 3 میلیون و 4 هزار تن در سال رسیده است.
لینک 
تصویری

 

افزایش بالغ بر دویست برابری جمعیت تحت پوشش گاز رسانی

افزایش بالغ بر دویست برابری جمعیت تحت پوشش گاز رسانی
جمعیت تحت پوشش گازرسانی از 225 هزار نفر به 55 میلیون و 86 هزار نفر افزایش یافته است.
لینک 
تصویری

 

تبدیل شدن ایران به کشوری قدرتمند و مستقل

تبدیل شدن ایران به کشوری قدرتمند و مستقل
ایران از کشوری وابسته و ضعیف به کشوری مستقل و قدرتمند در جهان تبدیل شده است.
لینک 
تصویری

 

تولید و منتاژ خودرو

تولید و منتاژ خودرو
تولید و مونتاژ خودرو، 5/ 6 برابر افزایش داشته است.

 

افزایش ۲۴ برابری تعداد دانشجویان

افزایش ۲۴ برابری تعداد دانشجویان
تعداد دانشجویان به 24 برابر رسیده است.

 

افزایش تولید محصولات پتروشیمی

افزایش تولید محصولات پتروشیمی
تولید محصولات پتروشیمی از 6/ 1 میلیون تن در سـال 1357 به 1 /48 میلیون تن در سال 1394 افزایش یافته است.

 

رشد خوراک پالایشگاه های کشور

رشد خوراک پالایشگاه های کشور
خوراک پالایشگاه‌های کشور به رشد 3/ 2 برابری رسیده است.

 

افزایش سهم گاز در سبد انرژی

افزایش سهم گاز در سبد انرژی
سهم گاز در سبد انرژی کشور از 1 درصد در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، به 72 درصد توسعه یافته است.

 

افزایش سه برابری تولید بنزین

افزایش سه برابری تولید بنزین
تولید بنزین به افزایش 3 برابری رسیده است.

 

وضعیت پیشرفت راه آهن کشور

وضعیت پیشرفت راه آهن کشور
میزان راه‌آهن کشور از 6/ 4 هزار کیلومتر به 1هزار کیلومتر افزایش یافته است.

 

وضعیت استخراج نفت

وضعیت استخراج نفت
طی سه دهه اخیر 4/ 36 میلیارد بشکه نفت خام و 2194 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی استخراج شده است.

 

افزایش سی برابری تعداد سد های مخزنی

افزایش سی برابری تعداد سد های مخزنی
تعداد سـدهای مخزنی کشـور از 13 سـد به حدود 4 سد بزرگ در سال 1395 افزایش یافته است.

 

رشد چهار برابری تولید گاز غنی

رشد چهار برابری تولید گاز غنی
متوسط تولید گاز غنی از 11 میلیارد مترمکعب به 9/ 551 میلیارد مترمکعب رسید.

 

 

# لینک فتوکلیپ دستاوردهای انقلاب

بنزین وارداتی

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها