ایران معاصر

تحصیل در ایران

بهبود سال های مورد انتظار تحصیل در ایران

تحصیل در ایران
سال‌های مورد انتظار تحصیل در ایران از 2/9 سال در 199 به 1/15 در 214 افزایش یافته است. (بهبود رتبه از 114 به 45)
لینک
تصویر

 

تولید انواع موشک های بالستیک

موشک های بالستیک
جمهوری اسلامی، به تولید انواع موشک های بالستیک، دوربرد زمین به زمین، زمین به هوا و انواع موشک های دریایی، دست یافته است.
لینک
تصویر

 

انقلاب اسلامی تجدید کننده حیات اسلام

انقلاب اسلامی تجدید کننده حیات اسلام
تجدید حیات اسلام در جهان از ثمرات انقلاب اسلامی است.
لینک
تصویر

 

ساخت قایق های دو زیست و…

ساخت قایق های دو زیست و…
ایران اسلامی توانست قایق‌های دوزیست، زیردریایــی و تعمیر انـواع ناو و ناوچـه و هاورگرافت را بسازد.
لینک
تصویر

 

افزایش مراقبت های اولیه بهداشتی به بالای 90 درصد بعد از انقلاب

افزایش مراقبت های اولیه بهداشتی به بالای 90 درصد بعد از انقلاب
مـراقبت‌های اولیه بهداشـتی پـس از پیـروزی انقلاب به بالای 9 درصد افزایش یافته است.
لینک
تصویر

 

ایران یازدهمین عضو باشگاه فضایی جهان

ایران یازدهمین عضو باشگاه فضایی جهان
ایران یازدهمین عضو باشگاه فضایی جهان است.
لینک
تصویر

 

جمهوری اسلامی و تولید قابل توجه و چند میلیون تنی فولاد

جمهوری اسلامی و تولید قابل توجه و چند میلیون تنی فولاد
جمهوری اسلامی در تولید فولاد از نیم میلیون تن به 38 میلیون تن افزایــش قــابل‌توجهـی داشـته است.
لینک
تصویر

 

ایران صاحب رتبه چهاردهم جهان در تولید فولاد شد

ایران صاحب رتبه چهاردهم جهان در تولید فولاد شد
ایران در تولید فولاد رتبه 14 جهـانی را کسب کرده است.
لینک
تصویر

 

ایران در رشته پزشکی به رتبه نوزدهم جهان رسید!

ایران در رشته پزشکی به رتبه نوزدهم جهان رسید!
رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته پزشکی از 54 به 19 ام جــهان ارتـقاء یافتــه است.
لینک
تصویر

 

ایران قطب منطقه ای توریسم سلامت و درمان بیماران خارجی

ایران قطب منطقه ای توریسم سلامت و درمان بیماران خارجی
ایران به قطب منطقه‌ای توریسم سلامت و پذیرش و درمان بیماران خارجـی در انـواع بیماری‌ها تبدیل شده است.
لینک
تصویر

 

جمهوری اسلامی ایران قطب تامین ثبات و امنیت منطقه…

جمهوری اسلامی ایران قطب تامین ثبات و امنیت منطقه…
جمهوری اسلامی ایران در منطقه حضور مقتدرانه‌ای دارد؛ و به قطب تأمین ثبات و امنـیت در منطقه تبدیل شـده اسـت.
لینک
تصویر

 

نرخ مرگ و میر کودکان پس از انقلاب بهبود پیدا کرده…

نرخ مرگ و میر کودکان پس از انقلاب بهبود پیدا کرده…
نرخ مرگ‌ومیر کودکان (در هر 1 تولد) در ایران از 1/44 در سـال 199 بــه 4/14 در سـال 213 بهبود یافته است. (بهبود رتبه از 19 به 92)
لینک
تصویر

 

تعداد پزشکان کشورمان به بیش از 11000 نفر رسیدند!

تعداد پزشکان کشورمان به بیش از 11000 نفر رسیدند!
تعـداد پزشـکان از 15 هـزار نفر پیش از انقلاب به بیش از 111 نفر افزایش یافته و نیاز کشور به جذب پزشک خارجی به‌طور کامل رفع شده اسـت.
لینک
تصویر

 

ایران در افزایش شاخص توسعه انسانی در رتبه سوم جهان قرار گرفت!

ایران در افزایش شاخص توسعه انسانی در رتبه سوم جهان قرار گرفت!
ایران از حیث میزان افزایش شاخص توسعه انسانی، طی دوره 199- 214، پس از کشورهای رواندا و چین، در رتبه سوم جهان قرارگرفته است.
لینک
تصویر

 

امید به زندگی به بیشتر از 75 سال رسید

امید به زندگی به بیشتر از 75 سال رسید
امید به زندگی در ایران از 1/54 سال در 198 به 4/75 سـال در 214 افـزایش یافته اسـت. (بهبود رتبه از 142 به 63)
لینک
تصویر

 

رتبه جهانی

رتبه جهانی
رتبه جهانـی تولیــد علم ایران در رشته شیمی از 48 به 11 ام جهان ارتقاء یافته است.
لینک
تصویر

 

رشد و حضور فعال در عرصه های علمی

رشد و حضور فعال در عرصه های علمی
رشد روزافزون و حضور فعال کشور در عرصه‌های علمی به‌طوری‌که تا سال 1391 بیش از 26196 اختراع در کشور ثبت شده است.
لینک
تصویر

 

رتبه تولید علم ایران در رشته مهندسی هوافضا

رتبه تولید علم ایران در رشته مهندسی هوافضا
رتبـه جهانی تولید علم ایران در رشته مهندسی هوافضا از 43 به 11 ام جهان ارتقاء یافته است.
لینک
تصویر

رتبه تولید علم ایران در رشته بیو تکنولوژی

رتبه تولید علم ایران در رشته بیو تکنولوژی
رتبه جهانـی تولید علم ایــران در رشـته بیوتکنولوژی از 56 به 14 ام جهان ارتقاء یافته است.
لینک
تصویر

 

ارزش صادرات محصولات پتروشیمی

ارزش صادرات محصولات پتروشیمی
ارزش صـادرات محصـولات پتـروشیمی از 46 میلیون دلار به 7 میـلیارد و 855 میـلیون دلار افزایــش نشـان می‌دهد.
لینک
تصویر

 

ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی

ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی
ارزش فروش داخلـی محصولات پتروشیمی از یک میلیارد و صد میلیون تومان به 4 میلیارد و 56 میلیون تومان رسیده است.
لینک
تصویر

 

رتبه ایران در رشته نانو و نانو تکنولوژی

رتبه ایران در رشته نانو و نانو تکنولوژی
رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته نانو و نانوتکنولوژی از 57 ام جهان به 16ام ارتقاء یافته است.
لینک
تصویر

 

ساخت کشتی و انواع قایق

ساخت کشتی و انواع قایق
در طول 5 سال حکومت پهلوی ،نسیت به ساخت وسایل ارتباطی چون کشتی اهمیت داده نمیشد؛ اما پس از انقلاب اسلامی با توجه به نقش مهمی که این گونه وسایل در ارتباطات دارند سـاخت کشتی و تولید انواع قایق برای اولین بار در تاریخ کشـور رخ داده است.
لینک
تصویر

 

واردات بنزین

واردات بنزین
امروز واردات بنزین به صفر رسیده و تولید آن در حال پیشـی گرفتن از مصـرف است.
لینک
تصویر

 

میزان تولید محصولات پتروشیمی

میزان تولید محصولات پتروشیمی
میزان تولید محصولات پتروشـیمی از یک‌میلیون و 64 هزار تن در سال به 3 میلیون و 4 هزار تن در سال رسیده است.
لینک
تصویر

 

لینک فتوکلیپ های دستاوردهای انقلاب

# تحصیل – تحصیل در ایران

دیدگاه ها