ایران معاصر

تعداد روستاهای گاز رسانی شده تعداد روستاهای گاز رسانی شده

تعداد روستاهای گاز رسانی شده
افزایش تعداد روستاهای گازرسانی شده از 1 روستا به 7364 روستا است.

ثمره‌ی انقلاب

ثمره‌ی انقلاب
سرنگونی استبداد 25 ساله شاهنشاهی در ایران ثمره‌ی انقلاب اسلامی است.

افزایش صادرات غیر نفتی

افزایش صادرات غیر نفتی
صادرات غیرنفتی از 543 میلیون دلار در سال 1357 به 31 میلیارد دلار در سـال 1395 افزایش ‌یافته است.
لینک
تصویری

 

رتبه ایران در پرتاب ماهواره

رتبه ایران در پرتاب ماهواره
ایران رتبه هفتم جهان در سامانه کامل پرتاب ماهواره را کسب کرده است.
لینک
تصویری

 

افزایش تولید سیمان

افزایش تولید سیمان
پس از انقلاب اسلامی تولید سیمان از 3/6 میلیون تن، به حدود 8 میلیون تن رسیده است.
لینک
تصویری

 

احداث شهرک های صنعتی

احداث شهرک های صنعتی
احداث شـهرک‌های صنعتی متعدد در حاشیه شهرهای کشور ثمره‌ی انقلاب اسلامی است.
لینک
تصویری

 

وضعیت مثبت پیوند کلیه و دیمان بیماری های چشمی

وضعیت مثبت پیوند کلیه و دیمان بیماری های چشمی
ایران در ردیف کشورهای برتر پیوند کلیه و درمان بیماری‌های چشمی قرار گرفته است.
لینک
تصویری

 

دانش کشت سلول های بنیادی

دانش کشت سلول های بنیادی
از نتایج انقلاب اسلامی ، دستیابی به دانش کشت سلول‌های بنیادین است.
لینک
تصویری

 

رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته فیزیک و نجوم

رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته فیزیک و نجوم
پس از انقلاب اسلامی رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته فیزیک و نجوم از 64 به 19 ام جهان ارتقاء یافته است.
لینک
تصویری

 

رتبه ایران در رشته انرژی اتمی

رتبه ایران در رشته انرژی اتمی
پس از انقلاب اسلامی رتبه جهانی تولید علم ایران در رشته انرژی اتمی از 83 به 11 ام ارتقاء یافته است.
لینک
تصویری

 

مقدار صادرات پتروشیمی

مقدار صادرات پتروشیمی
پس از انقلاب اسلامی مقدار صادرات پتروشیمی از 6 هزار تن به 12 میلیون و 268 هزار تن رسیده است.
لینک
تصویری

 

شهرهای گاز رسانی شده

شهرهای گاز رسانی شده
پس از انقلاب اسلامی تعداد شهرهای گازرسانی شده از 5 شهر به 744 شهر افزایش یافته است.
لینک
تصویری

 

# لینک فتوکلیپ های دستاورد های انقلاب 

دیدگاه ها