ایران معاصر

_ به دنبال تصمیم به تغییر استراتژی، در تاریخ 29/3/66 مسعود رجوی خبرتأسیس ارتش آزادیبخش را طیّ اطلاعیه‌ای اعلام کرد:.

تأسیس ارتش آزادیبخش ملّی به مثابه بازوی استوار و پراقتدار خلق از دیرباز در صدر آرزوهای عموم وطن‌دوستان و آزادیخواهان این مرز و بوم و همه مشتاقان استقلال بوده و کمبود آن یکی از مهمترین حلقه‌های مفقود در تاریخ جنبش‌های رهایی‌بخش مردم ایران در دوران معاصر است

دیدگاه ها