ایران معاصر

گفتنی است که یکی از اهداف اسرائیلی‌ها از دعوت روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات ایران برای سفر به فلسطین اشغالی آن بود که آنها پس از بازگشت، مطالبی در تأیید اسرائیل بنویسند؛ و بدین ترتیب اسرائیل و رابطة با آن و طرفداری از آن را در ایران امری عادی جلوه دهند.

شاید علاقه داشته باشید


تبعید علمای مشهد

دسته بندی : بدون دسته بندی

ضعف شاه

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها