ایران معاصر

رفت و آمد آزاد یهودیان

رفت و آمد آزاد یهودیان در زمان رضا شاه

رفت و آمد آزاد یهودیان
این واقعیت تاریخی غیرقابل کتمان است که از زمان رضاخان، دربار و دستگاه حکومت، مقامات و مراکز رسمی حکومتی، موظف بودند مانع حرکت‌های صهیونیستی در ایران نشوند و بلکه با آن موافقت و همراهی نشان دهند؛ و پس از رضاخان نیز این جریان ادامه داشت.
لینک
تصویری

 

خروج غیرقانونی

خروج غیرقانونی
مقامات دولت ایران از ورود و خروج غیرقانونی یهودیان عراقی و فعالیت‌های صهیونیست‌ها برای مهاجرت دادن آنها به فلسطین اشغالی اطلاع کامل و کافی داشتند و خود نیز با آن همراهی نشان می‌دادند و همکاری می‌کردند؛ همچنین از فعالیت‌های اقتصادی نادرست آنها در عرصه بازرگانی و حتی قاچاق اشیای عتیقه و آثار تاریخی نیز باخبر بودند.

 

مهاجرت یهودیان عراقی به ایران

مهاجرت یهودیان عراقی به ایران
مقامات ایرانی نه تنها عملاً با قاچاقچیان و تردد غیرقانونی یهودی‌های عراقی همراهی نشان می‌دادند بلکه به دلیل قاچاق طلا از سوی این یهودی‌ها نسبت به آنها با اغماض برخورد می‌کردند.
لینک
تصویری

 

ایران ترمینالی برای مهاجران یهودی

ایران ترمینالی برای مهاجران یهودی
از بدو تأسیس اسرائیل، 30 هزار یهودی از راه ایران به اسرائیل رفتند. یک ثلث آنان از پناهندگان عراق بوده و باقی از افغانستان و کردستان ایران و قسمت دریای خزر و همچنین از خود پایتخت‌اند. اکنون 3500 یهودی در اردوگاههای عبور تهران‌اند که در انتظار پرواز به [فرودگاه] لیدا هستند.
لینک
تصویری

 

دوستی ایران و اسراییل در روزنامه ها

دوستی ایران و اسراییل در روزنامه ها
روزنامه اسرائیلی جروزالم‌پست طی مقاله‌ای در اسفندماه 1329، در این باره نوشت:
با این که ایران هنوز با اسرائیل نماینده دیپلماتیک مبادله نکرده ولی رفتار خوب و خوش‌بینی ایرانی از قدیم نسبت به یهودیان همیشه نمایان است.
لینک
تصویری

 

حضور یهودیان در بازار و اقتصاد ایران

حضور یهودیان در بازار و اقتصاد ایران
فهرست اسامی یهودیان عراقی که پیوست سند وزارت امور خارجه ایران است، اگر چه آن‌گونه که سفارت ایران در بغداد نیز تصریح کرده «کامل نیست»، اما نشان از عمق و گستره حضور، نفوذ و بلکه سیطره یهودی‌ها – از جمله یهودی‌های عراقی – در ایران آن دوره دارد.
لینک
تصویری

 

افزایش فعالیت صهیونیسم در ایران

افزایش فعالیت صهیونیسم در ایران
همزمان با پیشرفت برنامه‌های صهیونیستی در فلسطین، و سیاست‌های صهیونیسم‌پسند رژیم پهلوی، عدة زیادی از یهودیان عراقی به ایران آمدند و بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ایران را تحت قبضه و انحصار خود درآوردند و از این طریق در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی نیز نفوذ خزنده‌ای پیدا کردند.
لینک
تصویری

 

درخواست رضاشاه از اسرائیلی ها

درخواست رضاشاه از اسرائیلی ها
او حتی از اسرائیلی‌ها تقاضا کرده بود که اجازه ندهند رسانه‌های غربی علیه او و دستگاه حکومت او تبلیغات کنند. محمدرضا ارتباط با اسرائیلی‌ها را به وسیله‌ای برای تثبیت و تحکیم سلطنت خود تلقی و ارزیابی می‌کرد.
لینک
تصویری

 

رضا شاه همچون کوروش برای یهودیان

رضا شاه همچون کوروش برای یهودیان
همکاری همه جانبه او با حرکت‌های صهیونیستی در ایران، آن چنان جایگاهی نزد رهبران و کانونهای صهیونیستی داشت که تاریخ‌نگاران و نویسندگان مشهور یهودی و صهیونیست تصریح و تأکید کرده‌اند که «دوره سلطنت رضاخان برای یهودیان ایران، نظیر زمان کورش کبیر و عصر فرزند او محمدرضا نظیر عصر داریوش اول بوده است.
لینک
تصویری

 

# لینک فتو کلیپ های ایران معاصر

دیدگاه ها