ایران معاصر

سودجویی

سودجویی

سودجویی
«اصلاحات ارضی» هر چند تحت عنوان ایجاد رضایت روستاییان اجرا شد و یکی از پایه های «دکترین امنیت ملی » محمدرضا را تشکیل می داد ولی درواقع ناظر به اهداف فوق بود که از سودجویی آمریکایی ها ناشی می شد.
لینک
تصویری

———————————————————————————————————————————————

بزرگ ترین خیانت بختیار

بزرگ ترین خیانت بختیار
ولی این دزدی بختیار در برابر خیانتی که او کرد، هیچ است و آن لغو سفارشات وسایل نظامی با آمریکا و انگلیس بود. مسلما یکی از مأموریت های هایزر همین بود، زیرا واسطه لغو قرارداد باید نظامی باشد. جمع این سفارشات ظاهرا حدود ۱۱ میلیارد دلار بود.
لینک
تصویری

 

نمونه ای از دزدی های بختیار

نمونه ای از دزدی های بختیار
…… که بختیار حدود ۶۰ میلیون تومان از هزینه سری نخست وزیری را به نفع خود برداشت کرده، که حدود ۱۰ میلیون تومان را بابت باخت های خود در قمار پرداخته و حدود ۱۰ میلیون تومان هم به منوچهر آریانا داده و بقیه را به جیب زده است. او این خبر را به من داد.
لینک
تصویری

 

راز قاطعیت بختیار

راز قاطعیت بختیار
می گفتند که بختیار قمار باز است، و در قمار بلوف زدن مهمترین اصل است. و ضمنا ثابتی می گفت که تریاکی و عرق خور است و در نخست وزیری روزی ۲ بار، ساعت ۱۰ صبح و ۵ بعدازظهر، بساط برپا می شد. روشن است که پس از مصرف شجاع می شد و می توانست ضعف درون خود را بپوشاند.
لینک
تصویری

 

چگونه بختیار نخست وزیر شد

چگونه بختیار نخست وزیر شد
بختیار بدون سابقه خدمت در دستگاه های دولتی ناگهان به نخست وزیری رسید. آیا او به دلیل لیاقت نخست وزیر شد؟ خیر! او در شرایطی نخست وزیر شد که هیچ کس حاضر به پذیرش این پست نبود. همه رد کردند و او پذیرفت مشروط بر اینکه محمدرضا برود. محمدرضا نیز می خواست برود و اگر بختیار هم نمی گفت او می رفت.
لینک
تصویری

 

چهره واقعی بختیار

چهره واقعی بختیار
تمام رفتار بختیار این نوسان را نشان می دهد: یا از يك كلمه امام تمام وجودش بیم می شود و یا به امام می گوید مصلحت نیست به ایران بیایید! یا ۳۶ میلیون مردم ایران را در مقابل خود می بیند و یا با اعلام پشتیبانی ۲ سفیر آمریکا و انگلیس تصور می کند پشتش بسیار محکم است! این است چهره بختیار در ۳۷ روز حکومت او.
لینک
تصویری

 

بختیار عامل آمریکایی

بختیار عامل آمریکایی
شاپور بختیار فردی است که نمی شناختم و با روحیاتش آشنایی نداشتم، ولی طبق گفته سرهنگ یاتسویچ، اصولا جبهه ملی ها را عامل آمریکا می دانستم و لذا نخست وزیری بختیار برایم عجیب نبود.
لینک
تصویری

 

وجه تمایز انقلاب اسلامی

وجه تمایز انقلاب اسلامی
انقلابات همیشه ظرف چند روز و با يك عمليات سریع و خشن به پیروزی رسیده اند، در حالیکه انقلاب ایران با حوصله زیاد و قدم به قدم به پیروزی رسید. در این انقلاب اعمال خشونت آمیز از سوی مردم در حداقل بود و از طریق خسته کردن و فرسوده کردن ارگانهای دولتی (اعم از نظامی و غیرنظامی) و دربار و شخص محمدرضا به پیروزی رسید.
لینک
تصویری

 

ارتباط پهلوی با اسرائیل

ارتباط پهلوی با اسرائیل
محمدرضا رژیم اسرائیل را به طور دو فاکتور به رسمیت شناخت و همین کافی بود تا اسرائیل به طور غیررسمی سفارت خود را در تهران دایر کند. این روابط به حدی گسترش یافت که محمدرضا چند پایگاه برون مرزی خود با کشورهای عربی منطقه را به اسرائیل واگذار کرد و سازمان اطلاعاتی اسرائیل پس از قدرت های بزرگ فعالترین سرویس اطلاعاتی در ایران شد.
لینک
تصویری

 

# لینک فتوکلیپ های سایت ایران معاصر

دیدگاه ها