ایران معاصر

طرح آمریکاطرح آمریکا

طرح آمریکا
همزمان با فقر روستاییان انواع پروژه های دولتی با دلارهای نفتی شروع شد و روستاییان فقیر را جذب شهرها و مناطق پروژه ها کرد. این دقیقا يك طرح آمریکایی بود که ایران را محتاج واردات گندم از آمریکا نماید که عملی هم شد.
لینک
تصویری

——————————————————————————————————————————————–

اصلاحات ارضی و انقلاب سفید

اصلاحات ارضی و انقلاب سفید
بویژه اقداماتی که با عنوان «انقلاب سفید» انجام گرفت و بخصوصطرح «اصلاحات ارضی» بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران را بشدت تخریب کرد، سنت هایی را که طی قرن ها شکل گرفته و ضامن بقاء و دوام يك ملت بود از بین برد و خرابی های فراوان برای ملت ایران به بار آورد.
لینک
تصویری

 

سیاست خارجی رضا شاه

سیاست خارجی رضا شاه
رضاخان از نظر سیاست خارجی مسئله ای نداشت. انگلیسی ها که قویترین نیروی منطقه بودند، او را آوردند و از او پشتیبانی کردند. دولت شوروی، که در آغاز در ضعف کامل بود، از صعود رضاخان حمایت کرد و بعدها نیز مشکلی برای او ایجاد نمود.
لینک
تصویری

 

دکترین امنیت ملی در دوران پهلوی

دکترین امنیت ملی در دوران پهلوی
. «دکترین امنیت ملی» در رژیم پهلوی یا اصولا معنا و مفهومی نداشت و با طرح هایی بود که قدرت های خارجی مسلط ایران، براساس منافع خود بر حکومت ایران تحمیل می کردند و نقش رضاخان و پسرش اجرای این طرح ها بود.
لینک
تصویری

 

نمونه ای از دزدی های ساواک

نمونه ای از دزدی های ساواک
. در دوران قائم مقامی ساواك صدها نمونه از کارهای او را درپرونده ها دیدم. برای يك حاجی بازاری پرونده توده ای درست می کرد و او را به زندان می انداخت و واسطه او معاونش (علوی کیا) بود. علوی کیا به زندانی بخت برگشته مراجعه می کرد و با دریافت میلیون ها تومان او را آزاد می کرد.
لینک
تصویری

 

دزدی از ساواک

دزدی از ساواک
در سال های ریاست برساواك، ثروت بختیار به میلیاردها تومان رسید و مجموعه جواهرات و طلا آلات و اشیاء عتیقه او بی نظیر شد. واسطه او یعنی علوی کیا نیز بسیار ثروتمند شد.
لینک
تصویری

 

تحول در سیستم امنیتی اطلاعاتی

تحول در سیستم امنیتی اطلاعاتی
تغییراتی را که پس از ۲۸ مرداد ۳۲ (و در واقع از سال ۱۳۳۵) در دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور رخ داد و با هدایت و نقش سرویس های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و سپس با مساعدت سازمان اطلاعاتی اسرائیل به سمت ایجاد یك سیستم اطلاعاتی و امنیتی پیش رفت.
لینک
تصویری

 

تاثیر ایادی در به روی کار آمدن ایادی

تاثیر ایادی در به روی کار آمدن ایادی
. ایادی از خانواده طراز اول بهائیت بود. او به این دلیل نام فامیل «ایادی» داشت که پدرش از «ایادی امرالله»، یعنی چند نفر خواص اطراف عباس افندی، بود. ایادی با نفوذی که نزد محمدرضا کسب کرد بهائی ها را به مقامات عالی رساند. او مسلما در رسانیدن امیرعباس هویدا (بھائی) به نخست وزیری نقش اصلی را داشت.
لینک
تصویری

 

پهلوی بهاییت

پهلوی بهاییت
اما محمدرضا از تشکیلات بهائیت و بخصوص افراد بهائی در مقامات مهم و حساس مملکتی اطلاع کامل داشت و نسبت به آنها حسن ظن نشان می داد. اصولا رضاخان نیز با بهائیت روابط حسنه داشت، تا حدی که اسدالله صنیعی را، که يك بهائی طراز اول بود، آجودان مخصوص محمدرضا کرد.
لینک
تصویری

 

بازبینی تاریخ ایران با اهداف

بازبینی تاریخ ایران با اهداف
این باستان گرانی، نه از سر علاقه علمی و تحقیقی و نه به خاطر دلسوختگی نسبت به احیای میراث فرهنگی ایران، بلکه با اهداف سیاسی مشخص بود. در مقابل، دوران اسلامی تاریخ ایران، که در واقع اوج تمدن ملی ما است، آماج حملات محققین فراماسون قرار گرفت و با تلاش زیرکانه، و با پوشش بظاهر موجه «عرب زدائی» تهی ساختن فرهنگ ملی ایران از درونمایه اسلامی آن به اوج خود رسید.
لینک
تصویری

 

# لینک فتوکلیپ های ایران معاصر

دیدگاه ها