ایران معاصر

فعال صهیونیست

فعال صهیونیست

فعال صهیونیست
یعقوب نیمرودی اولین وابسته نظامی اسرائیل در ایران بود. وی از مشهورترین مأموران فعال صهیونیست در ایران بود؛ و علاوه بر حوزه نظامی، در فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی، اقتصادی و بازرگانی، قاچاق اشیای عتیقه و… نیز نقش گسترده‌ای داشت.
لینک
تصایر

 

پرداخت قبض به تعویق افتاد!

پرداخت قبض به تعویق افتاد!
شهرداری تهران مدعی است بیش از دو سال است که نمایندگی اسرائیل از پرداخت وجه مصرفی برق خودداری نموده [است]. شهرداری تهران در دو ماه قبل قصد داشت که برق نمایندگی مذکور را قطع نماید لیکن سرهنگ نواب از طرف تیمسار ریاست ساواک به تیمسار حریری ابلاغ می‌نماید مدتی مهلت قائل شوند.
لینک
تصایر

 

راه کارهای دفتر نمایندگی درباره مطبوعات۳

راه کارهای دفتر نمایندگی درباره مطبوعات۳
ساواک در حفاظت و مراقبت از اسرائیلی‌ها آن چنان خود را متعهد می‌دید که حتی در موارد بسیار کوچک و کم اهمیت عکس‌العمل نشان می‌داد.
لینک
تصایر

 

افزایش تدریجی فعالیت های جاسوسی

افزایش تدریجی فعالیت های جاسوسی
همزمان با فعال شدن سیاست منطقه‌ای شاه و برجسته شدن نقش ژاندارمی وی در منطقه و بهبود روابط با کشورهای عربی، رژیم صهیونیستی تلاش کرد شبکه جاسوسی و اطلاعاتی خود را در ایران گسترش دهد. بنابراین در تابستان سال 54 تقاضای افزایش شمار کارکنان دفتر نمایندگی خود را در تهران با مقامات مسئول در میان گذاشت.
لینک
تصایر

 

نمونه ای از جشن های یهودیان در ایران

نمونه ای از جشن های یهودیان در ایران
برگزاری جلسات مختلف برای جمع‌آوری پول به منظور کمک به خزانه جنگی اسرائیل، از دیگر فعالیت‌های نمایندگی اسرائیل بود که نه فقط در محل دفتر نمایندگی بلکه در اماکن گوناگون تحت اختیار اسرائیلی‌ها یا سازمان‌های یهودیان ایرانی تشکیل می‌شد.
لینک
تصایر

 

راه کارهای دفتر نمایندگی در درباره مطبوعات۲

راه کارهای دفتر نمایندگی در درباره مطبوعات۲
گفتنی است که یکی از اهداف اسرائیلی‌ها از دعوت روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات ایران برای سفر به فلسطین اشغالی آن بود که آنها پس از بازگشت، مطالبی در تأیید اسرائیل بنویسند؛ و بدین ترتیب اسرائیل و رابطة با آن و طرفداری از آن را در ایران امری عادی جلوه دهند.
لینک
تصایر

 

راه کارهای دفتر نمایندگی درباره مطبوعات

راه کارهای دفتر نمایندگی درباره مطبوعات
تطمیع روزنامه‌نگاران ایرانی و پیشنهادهای جذاب و فریبنده برای بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی از آن‌ها در جهت مطامع رژیم صهیونیستی، برنامه‌ای مستمر از سوی بعضی مأموران اسرائیلی مستقر در نمایندگی دولت اسرائیل در تهران بود.
لینک
تصایر

 

نمونه ای از ارتباط اسرائیلیان با مطبوعات

نمونه ای از ارتباط اسرائیلیان با مطبوعات
بن آمی یکی از اعضای نمایندگی اسرائیل در ایران بود که به اشکال مختلف سعی در ایجاد ارتباط و جذب روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات داشت. بر اساس گزارش‌ها، یکی از صاحبان و مدیران مطبوعات که با بن‌آمی ارتباط و هم‌نشینی داشت و در عین حال منبع کُددار ساواک نیز بود، چنین اعتراف کرده است:
آقای بن‌آمی دبیر اول نمایندگی اسرائیل با یک تلفن قبلی به دفتر من آمد… .
لینک
تصایر

 

ارتباط نزدیک دفتر نمایندگی اسرائیل

ارتباط نزدیک دفتر نمایندگی اسرائیل
نمایندگی رژیم صهیونیستی در ایران با شمار قابل‌توجهی از مدیران و روزنامه‌نگاران ایرانی ارتباط، دوستی و همکاری اسرارآمیزی داشتدر دفتر نمایندگی اسرائیل، بعضی مأموران اسرائیلی در سمت وابسته مطبوعاتی مأموریت داشتند با بهره‌گیری از همه اهرم‌های موجود افرادی را تطمیع و جذب کنند و از آنها در مسیر اهداف و برنامه‌های خود بهره‌برداری کنند.
لینک
تصایر

 

دفتر نمایندگی یا سازمان اطلاعات و جاسوسی

دفتر نمایندگی یا سازمان اطلاعات و جاسوسی
دفتر نمایندگی اسرائیل در تهران در واقع ستاد عملیات رژیم صهیونیستی در ایران بود؛ که در حوزه‌های مختلف، به ویژه در بخش جذب منابع مالی، مهاجرت یهود به فلسطین، جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات و اخبار موردنیاز، از طریق یهودی‌های ایرانی فعالیت بی‌وقفه داشت.
لینک
تصایر

 

# لینک کلیپ های  ایران معاصر

 

# فعال صهیونیست

دیدگاه ها