ایران معاصر

مبارزه با کسروی وتشکیل انجمن مبارزه با بی دینی 2

مبارزه با کسروی وتشکیل انجمن مبارزه با بی دینی 2

مبارزه با کسروی وتشکیل انجمن مبارزه با بی دینی 2

گسترش اندیشه های الحادی کسروی، خروش خود جوش و غیرت مندانه ی روحانیان را در پی داشت.

  • در نجف، حضرات آیات امینی و قمی
  • و در ایران، آیت الله العظمی خوانساری و امام خمینی

درباره ی خاموش ساختن فتنه ی کسروی سخن گفتند و او را مهدور الدم دانستند.

 

هم پیمانی با آیت الله کاشانی 2

هم پیمانی با آیت الله کاشانی 2

_ پس از گفت و گوهای بسیار، نواب صفوی با آیت الله کاشانی پیمان می بندد:

در راه اجرای احکام اسلام و رسیدن به هدف دینی خود و… از آزار دشمن نهراسم.

این پیمان، پی آمدهای بزرگی برای نهضت اسلامی داشت.

و تاریخ ایران را دستخوش دگرگونی های شگرفی ساخت.

 

هم پیمانی با آیت الله کاشانی 1

هم پیمانی با آیت الله کاشانی 1

در میانه ی سال 1324، آیت الله کاشانی پس از گذراندن 18 ماه حبس به تهران می آید.

با توجه به پیشینه ی علمی و مبارزات آیت الله کاشانی در برابر استعمار انگلیس، نواب به دیدار وی می رود.

تا از کمک های ایشان در ادامه ی راه خویش بهره مند گردد.

 

انتشار بیانیه ی دین و انتقام 1

انتشار بیانیه ی دین و انتقام 1

نواب بی درنگ پس از آزادی از زندان، افراد متدین و پرشوری را گرد هم می آورد.

او «جمعیت فداییان اسلام» را بنیان می نهد.

در تاریخچه ی فداییان اسلام که به قلم خود آنان نگاشته شده، درباره ی دلیل این نام گذاری، چنین آمده است:

«… [نواب] چون یقین داشت که در راه مقصود بزرگی که در پیش دارد، همه گونه فداکاری لازم است.

و ممکن است که به فدا شدن عده ای از افراد منجر شود، لذا جمعیت را فداییان اسلام نامید

 

انتشار بیانیه ی دین و انتقام 2

انتشار بیانیه ی دین و انتقام 2

_گوشه ای از بینیه ی خون وقیام

هوالعزیز

ما زنده ایم و خدای منتقم، بیدار.

خون های بیچارگان از سر انگشت خودخواهان شهوت ران که هر یک به نام و رنگی پشت پرده های سیاه و سنگرهای ظلم و خیانت و دزدی و جنایت خزیده اند،

سالیان درازی است فرو می ریزد

و گاه دست انتقام الهی هر یک از اینان را به جای خویش می سپارد

و دگر یارانش عبرت نمی گیرند.

 

پیش زمینه ی پیدایش فدائیان اسلام 1

پیش زمینه ی پیدایش فدائیان اسلام 1

نواب با هدف تهیه ی پول برای خرید اسلحه، نزد چند تن از روحانیان می رود.

تا این که آیت الله محمدحسن طالقانی1 به واسطه ی دو تن از بازاریان، 4 هزار ریال برای نواب فراهم می آورد.

نواب نیز به آبادان بر می گردد و اسلحه ای از نوع نوقان خریداری می کند.

 

پیش زمینه ی پیدایش فدائیان اسلام 2

پیش زمینه ی پیدایش فدائیان اسلام 2

نواب برای اجرای نقشه ی خود، افرادی را در اطراف خانه ی کسروی گمارده بود تا زمان ورود و خروج او را به نواب خبر دهند.

نواب در 24 اردیبهشت 1324 ه .ش به همراه محمد خورشیدی با اسلحه به کسروی حمله می کنند.

 

مبارزه با کسروی وتشکیل انجمن مبارزه با بی دینی 1

مبارزه با کسروی وتشکیل انجمن مبارزه با بی دینی 1

در راستای گفت و گوهای نواب صفوی با کسروی، «جمعیت مبارزه با بی دینی» تشکیل می شود.

آنان هدف از تشکیل این جمعیت را مبارزه با هرگونه بی دینی و فسادی اعلام می کنند.

در نخستین گام نیز پاسخ گویی به گفته های کسروی را در صدر کار خود قرار می دهند.

در همین راستا، آیت الله حاج سراج انصاری، کتاب هایی را منتشر می کند:

  • «شیعه چه می گوید؟»
  • «دین چیست و برای چیست؟»
  • «نبرد با بی دینی»

 

دوران تولد و دوران تحصیل نواب صفوی 2

دوران تولد و دوران تحصیل نواب صفوی 2

نواب صفوی در نجف اشرف، در مدرسه ی «آخوند» اقامت می گزیند و به تحصیل دروس حوزوی می پردازد.

وی در نجف اشرف، در درس آیت الله العظمی شاهرودی و سیدعبدالهادی شیرازی قدس سره شرکت کرد.

او رابطه ی دوستانه ای با علامه امینی؛ صاحب «الغدیر» برقرار ساخت.

وی تا سطح کفایه را، در مدت 15 ماه در نجف خواند که این امر استعداد ویژه ی او را نشان می دهد.

 

دوران تولد و دوران تحصیل نواب صفوی 1

دوران تولد و دوران تحصیل نواب صفوی 1

سیدمجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی در سال 1303 ه .ش در محله ی خانی آباد تهران، دیده به جهان گشود.

پدرش سیدجواد، روحانی بود و به دلیل قانون «متحدالشکل کردن البسه» ناچار گردید لباس روحانیت را کنار بگذارد.

او در سال 1312 در کسوت وکیل دادگستری با داور؛ وزیر وقت دادگستری درگیر شد.

وی به جرم سیلی زدن به داور، به زندان افتاد و پس از 3 سال، در زندان، چشم از جهان فرو بست.

در این دوران، سرپرستی سیدمجتبی بر عهده ی دایی اش سیدمحمود نواب صفوی قرار گرفت.

 

دیدگاه ها