ایران معاصر

بن آمی یکی از اعضای نمایندگی اسرائیل در ایران بود که به اشکال مختلف سعی در ایجاد ارتباط و جذب روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات داشت. بر اساس گزارش‌ها، یکی از صاحبان و مدیران مطبوعات که با بن‌آمی ارتباط و هم‌نشینی داشت و در عین حال منبع کُددار ساواک نیز بود، چنین اعتراف کرده است:

آقای بن‌آمی دبیر اول نمایندگی اسرائیل با یک تلفن قبلی به دفتر من آمد…….

دیدگاه ها