ایران معاصر

هدف اصلی برنامه تغییر ایدیولوژیک 2

هدف اصلی برنامه تغییر ایدیولوژیک 2

هدف اصلی برنامه تغییر ایدیولوژیک 2

در حقیقت، از مدت‌ها قبل، روابط درونی و رهبری سازمان به سوی رهبری فردی و سلطه شخصی و انحصاری سیر کرده بود.

آنچه تحت عنوان «انقلاب» انجام می‌شد، یک نمایش بود.

نمایشی که می خواست موقعیت خود را به تأیید همه کادرها و اعضا و سپس هواداران برساند.

موانع داخلی را شناسایی و رفع نماید یا سرکوب کند.

در فرهنگ جدید تشکیلاتی، اعضا و کادرها باید می‌پذیرفتند که رهبری نوین نقش «پیشوا» را در سازمان داشته باشد.

همچنین در همه موارد از جمله مسائل ایدئولوژیک، سیاسی و … مطیع و تسلیم محض وی باشند.

 

عاقبت خروج از سازمان 2

عاقبت خروج از سازمان 2

افرادی که خواهان جدایی از سازمان هستند، اگر همچنان بر جدایی اصرار داشته باشند، از قرارگاه اخراج شده.

بدون پاسپورت و اوراق شناسایی به عنوان جاسوس رژیم ایارن به اداره امنیت عراق (استخبارات) تحویل داده می شوند.

 

عاقبت خروج از سازمان 1

عاقبت خروج از سازمان 1

انقلاب ایدئولوژیک سازمان ، باعث افزایش ناراضیان شد.

منتقدان درون سازمان با موجی از اعتراض و خروج از سازمان همراه شدند.

 

عزم رجوی بر فرقه سازی 2

عزم رجوی بر فرقه سازی 2

در آن موقع مسعود رجوی می دانست که تشکیلات دارد از هم می پاشد.

لذا نیاز داشته که ببیند فرقه های مذهبی در غرب چطور عمل می کنند تا آن را الگو قرار بدهد.

 

عزم رجوی بر فرقه سازی 1

عزم رجوی بر فرقه سازی 1

رجوی در زمینه نهضت ها  و حرکات شعوبی و فرقه گرایانه  تاریخ ایران مطالعاتی داشته است.

این ها بدین جهت بود تا فرهنگ مرادسازی و مریدپروری را به دقت بیاموزد.

 

تبدیل شدن سازمان به فرقه 2

تبدیل شدن سازمان به فرقه 2

شهید مطهری… جریان دوم حریان به اصطلاح گروه مسمی به مجاهدین است.

این ها در ابتدا یک گروه سیاسی بودند ولی تدریجا به صورت یک انشعاب مذهبی در می آیند، درست مانند خوارج.

 

تبدیل شدن سازمان به فرقه 1

تبدیل شدن سازمان به فرقه 1

راستگو از مسئولان سابق روابط خارجی سازمان درباره تبدیل شدن گروه به فرقه توشته است:

تبدیل سازمان مجاهدین به یک فرقه خطرناک شبه مذهبی طی یک پروسه طولانی انجام پذیرفت.

با این پرانتز که پتانسیل این تبدیل و تبدل ها در دیدگاه جزم التقاط اسلامی /مارکسیستی این جریان از همان آغاز هم وجود داشت.

 

عملیات فروغ جاویدان 2

عملیات فروغ جاویدان 2

شکست نظامی فروغ و تلفات سنگین آن، سازمان را از کیفیت تهی نمود و آن را دچار ورشکستگی سیاسی – نظامی کرده بود.

همه اعضا عصبانی و بهت‌زده شده بودند. صدای انتقاد از همه‌جا بلند شده بود. کمر بچه‌ها خم شد.

هیچ چشم‌اندازی هم برای عملیات بعدی و جبران در پیش نبود.

لبه تیز حملات متوجه رجوی بود اما بچه‌ها جرئت اعتراض علنی و نام بردن صریح از او را نداشتند.

همه‌چیز در دل‌ها باقی مانده بود و نزدیک بود که بترکد.

 

عملیات فروغ جاویدان 1

عملیات فروغ جاویدان 1

سازمان ، جمهوری اسلامی را ناگزیر از ادامه جنگ تحلیل کرده بود.

اما با پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران در 27 تیر 67، غافلگیر شد.

لذا با نقض آتش‌بس توسط رژیم صدام و تجاوز مجدد عراق از جنوب و غرب به کشور، عملیات شتابزده موسوم به «فروغ جاویدان» را انجام داد.

البته که عملیاتشان به شکست سختی منجر گردید.

 

در کنار صدام حسین 1

در کنار صدام حسین 1

تصمیم گرفت کاملاً و رسما در کنار صدام قرار گیرد و تمامیت تشکیلات را به رژیم بعث عراق پیوند بزند.

از این رو رجوی در پی امضای معاهده‌ای با طارق عزیز  در 17 خرداد سال 65 از پاریس وارد بغداد شد.

به این ترتیب استراتژی جنگ چریکی شهری به استراتژی جنگ آزادیبخش تبدیل شد.

 

در کنار صدام حسین 2

در کنار صدام حسین 2

به دنبال تصمیم به تغییر استراتژی، مسعود رجوی خبرتأسیس ارتش آزادیبخش را طیّ اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

تأسیس ارتش آزادیبخش ملّی به مثابه بازوی استوار و پراقتدار خلق بود.

کمبود آن یکی از مهمترین حلقه‌های مفقود در تاریخ جنبش‌های رهایی‌بخش مردم ایران در دوران معاصر است.

 

هدف اصلی برنامه تغییر ایدیولوژیک 1

هدف اصلی برنامه تغییر ایدیولوژیک 1

هدف اصلی برنامه جنجال برانگیز موسوم به «انقلاب ایدئولوژیک»  ارتقای رجوی به مقام رهبر پیامبرگونه بود.

اندک زمانی پس از آغاز ماجرا، تعریف‌ها و تمجیدها از رجوی با عناوینی چون «رهبر»، «مراد» و «معلم» شروع شد.

سپس با الفاظی همانند «امام الهادی» و «ناطق بالحق» ادامه یافت.

دیدگاه ها