ایران معاصر

چالش انقلاب

چالش انقلاب

اکنون پس از آن‌که چالش انقلاب از «رسوا کردن لانه‌ی جاسوسی آمریکا» به «برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا در منطقه‌ی غرب آسیا» رسیده، باید چالش‌های بعدی مقابله با استکبار و خصوصاً آمریکا را تا نابودی کامل برشمرد.

و دنبال آمادگی فکری و عملی برای مواجهه با این چالش‌ها بود.

در این میان چالش مواجهه با اسلام آمریکایی را باید جدی گرفت.

از تقلیل مفهوم اسلام آمریکایی به سعودی و داعش جلوگیری کرد.

و ریشه‌های فکری اسلام آمریکایی را در جریان لیبرالِ غرب زده و متحجران مقدس‌نما نیز شناسایی کرد.

#عکس نوشته

 

قشر جوان

در تمامی مقاطع پس از انقلاب، انرژی اصلی را قشر جوان فراهم می‌کردند.

در همه‌ی ادوار یک تمدن نیرویی بسیار قوی لازم است تا آن مرحله با سرعت و قدرت طی شود.

در ابتدای انقلاب و تشکیل نظام اسلامی، جوانان نسل اول انقلاب انرژی و نیروی محرکه‌ی اصلی را برای کشور فراهم کردند.

در مراحل بعدی مسائلی چون جنگ، دوران سازندگی، دوران جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، جنگ سیاسی و … را داشتیم.

و در این مرحله که چهل سال دوم انقلاب اسلامی را پیش رو داریم جوانان را بایستی مخاطب قرار داد.

#عکس نوشته

 

چهل سالگی

در ارتباط با تمدن‌ها این‌گونه نیست. چهل سالگی یک تمدن مانند دوران گذر از نوجوانی است‌ که تازه از مخاطرات عبور کرده و از آب و گل درآمده است.

انقلاب اسلامی ما، در این مقطع قرار دارد و آماده‌ی جهشی بسیار جدی است.

مقام معظم رهبری چهل سال دوم را با این پیام شروع می‌کنند که اکنون بایستی اوج بگیریم.

ایشان تأکید دارند که ما از سختی‌ها عبور کرده‌ایم.

#عکس نوشته

 

تحقق گام دوم

برای تحقق گام دوم، علاوه بر اینکه مخاطب بیانیه را یک امت می‌دانیم، بسیار لازم است که هر کسی مشخصاً خود را مخاطب بیانیه بداند.

و به دنبال تحقق تک‌تک محورهای بیانیه در عرصه‌ی عمل خود باشد.

هر کسی باید نسبت میان گام دوم انقلاب و عرصه‌های فعالیت خود را بسنجد و عمل خود را با معیار تحقق بیانیه تنظیم کند.

#عکس نوشته

 

 دستاوردهای هفت‌گانه‌

یکی دیگر از محورهای مطالعه، دستاوردهای هفت‌گانه‌ ی بیانیه و تحلیل و تعمیق آن است.

باید شیوه‌های رسیدن به این دستاوردها را مرور کرد، علل موفقیت را جستجو و به دستاوردهایی فکر کرد که می‌توانست در چهل سالگی انقلاب مطرح شود اما آنطور که باید و شاید محقق نشد.

محور دیگر که می‌توان ذیل دستاوردها به آن پرداخت، عواملی است که ممکن است این دستاوردها را تهدید کند.

#عکس نوشته

 

تاریخ چهل ساله

اگر در بیانیه اشاره شده است که در «بعضی برهه‌های تاریخ چهل ساله به شعارهای انقلاب بی‌توجهی شده و از جریان انقلابی غفلت شده است»، این برهه‌ها شناسایی شده و علت‌ها و بهانه‌های این رویگردانی نیز تبیین شوند.

تنها با این دقت است که بیانیه می‌تواند اثر راهبردی خود را داشته باشد و عبرت‌های تاریخ انقلاب را برای حرکت آینده به کار بندد.

لذا در این جمع‌های مطالعاتی، باید مراقب بود که از کلی‌گویی پرهیز شود و رسالت و وظیفه‌ی خود را با تفصیل و فهم دقیق بدانیم.

#عکس نوشته

 

نظام سلطه

یکی از کارهایی که در جمع‌های مطالعاتی حول بیانیه باید انجام شود، شناخت نظام سلطه در تمامی ابعاد آن خصوصاًً در عرصه توصیه‌های هفت گانه‌ی بیانیه است.

بیانیه‌ی گام دوم، بیانیه‌ای است که علاوه بر شناخت جبهه‌ی خودی، رقیبان و دشمنان را هم شناخته و با پایش و رصد جامع، راهبردها را مشخص می‌کند.

#عکس نوشته

 

مبانی نظری

یکی از کارهای واجب در جمع‌های مطالعاتی، پرداختن به این « مبانی نظری » و «عمیق شدن در بیانیه» است.

بازخوانی بیانیه، فرصت خوبی برای مرور جدی مبانی انقلاب است.

مفاهیمی همچون:

تحقق توحید در عرصه‌ی عملی و اجتماعی،

امتداد انسان ۲۵۰ ساله و قیام لله علیه طاغوت،

پیوند امت و امام و مردم سالاری دینی،

نظام انقلابی و بسیاری مفاهیم محوری که در بیانیه نیز اشاره شده باید در این جمع‌ها تعمیق شود.

#عکس نوشته

 

مطالعه دقیق

مطمئناً مطالعه‌ ی دقیق بیانیه در قدم اول ضروری است.

بدون «مطالعه و درک بیانیه»، هیچ حرکت صحیحی نمی‌توانیم انجام دهیم .

این مطالعه‌ی ویژگی‌هایی دارد: مطالعه باید روش‌مند، عمیق، مسئله‌مند و ناظر به گام‌های عملی باشد.

#عکس نوشته

 

بهانه ای برای گفتگو

این بیانیه  می توناد بهانه ای برای گفتگو ی آزاد باشد.

در چهلمین سال انقلاب، بگذاریم بیانیه‌ی مهم گام دوم انقلاب میان جوانان و نخبگان مورد «گفتگو» قرار گیرد تا الگوها، بسترهای عینی و اقتضائات و الزامات اجتماعی و حاکمیتی بیانیه به‌درستی تبیین گردد.

#عکس نوشته

# چالش انقلاب

دیدگاه ها