ایران معاصر

در همان مقطع (نیمه دوم سال 63) بحران‌های روحی ناشی از وضعیت تشکیلاتی سازمان، در بین اعضا و هواداران تشکیلاتی آغاز گردید. با گذشت زمان، انفعال روحی، یأس و افت خلاقیت‌های فردی در حلّ مسائل تشکیلاتی افزایش می‌یافت نیروها نسبت به آینده بدبین شدند و اتکای به نفس خویش را در جریان عملیات ترور از دست داده بودند، به گونه‌ای که در زمان دستگیری غالبا هیچ‌گونه واکنش دافعی از خود نشان نمی‌دادند

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها