ایران معاصر

سرانجام در آذر ماه 1353 تقی شهرام مقاله‌ای به صورت نشریه داخلی تهیه کرد، که در واقع جمع‌بندی نهایی «جزوه‌های سبز» بود. عنوان مقاله این بود: پرچم مبارزه ایدئولوژیک را برافراشته‌تر سازیم؛ که به «پرچم» معروف شد. در این نشریه داخلی، با اشاره صریح به مارکسیست شدن اکثر اعضای سازمان، دلایل این تغییرات برشمرده شده بود

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها