ایران معاصر

از همان اوایل پاییز 52، تقی شهرام سلسله مقالات و یا – صرفا – طرح سؤالات و شبهاتی را به قصد سست کردن اعتقاد اسلامی اعضا، در نشریه داخلی سازمان (که همه اعضا موظف به مطالعه و آموزش آن بودند) آغاز کرد. چون اولین جزوه‌ای که این مقالات در آن چاپ شد، به دلیل کمبود کاغذ سفید تحریر، روی کاغذ سبز تجارتی چاپ شد، به «جزوه سبز» معروف گردید2 و نشریات بعدی نیز – به رغم تفاوت رنگ اغذ – بدین نام خوانده شد

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها