ایران معاصر

جنایات آمریکایی در قبال زندانیان، برای اولین بار در زندان «ابوغریب» کشور عراق توجه جهانیان را به خود جلب کرد. افشاگری ها نشان می دهد که شکنجه و رفتار خشونت بار نیروهای امریکایی با زندانیان ابوغریب، فراتر از حد انتظار بوده است. این در حالی است که حضور نیروهای امریکایی در عراق در مقایسه با افغانستان بسار کمتر بوده و این احتمال وجود دارد که حجم جنایات آمریکا در افغانستان بسیار وسیع تر از جنایات این کشور در عراق بوده باشد.

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها