ایران معاصر

اگر بي توجّهي به شعارهاي انقلاب و غفلت از جريان انقلابي در برهه هايي از تاريخ چهل ساله نمي بود ــ که متأسفانه بود و خسارت بار هم بود ــ بي شک دستاوردهاي انقلاب از اين بسي بيشتر و کشــور در مسير رسيدن به آرمان هـاي بزرگ بسي جلوتر بود و بسياري از مشکلات کنوني وجــود نمي داشت؛ … دنباله اين مسير که به گمان زياد، به دشواري گذشته ها نيست، بايد با همّت و هشياري و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طي شود.

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها