ایران معاصر

انقلاب ملّــت ايـران، جهان دو قطبي آن روز را به جهـان سه قطبي تبديل کرد و سپس با سقـــوط و حــذف شوروي و اقمارش و پديد آمــدن قطـــب هاي جديد قدرت، تقــابل دوگانــه جديد «اســلام و استکبار» پديده برجسته جهـان معاصر و کانون توجّه جهانيان شد.

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها