ایران معاصر

کودتای ۱۸ تير ۱۳۵۹ معروف به نوژه بزرگترين و دامنه دارترين تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی به شمار می رود. کودتا چيان که از پايگاه مردمی نظام آگاه بودند، طبق اعترافات صريح خود حاضر بودند برای رسيدن به قدرت حتی ۱۰ ميليون نفر را به قتل برسانند. دولت آمريکا از يکسو با ستاد کودتا در پاريس در ارتباط بود و در سال ۵۹ برخلاف سال قبل موافقت خود را با طرح ابراز داشته بود و از سوی ديگر کمک های مالی کلان دولت های وابسته به آمريکا همچون عربستان سعودی به عوامل کودتا و گرايش هوادارانه نسبت به آمريکا در تمامی عوامل سياسی و نظامی کودتا هيچ ترديدی در اين که آمريکا در پس اين کودتای مخوف و شوم قرار  داشته باقی نمی گزارد

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها