ایران معاصر

شوهرم رضا (شاه) در طول مدت سلطنت خود که بیست سال طول کشید خیلی تلاش کرد ارتش منظم و قوی برای ایران درست کند اما متاسفانه این ارتش در همان ساعات اولیه حمله متفقین تار و مار شد. فرماندهان ارتش در سرحدات که دیده بودند توان مقاومت در برابر قوای متفقین را ندارند خودشان از جلو فرار کرده و سربازها هم از پشت سرشان.
یکی از عناصری که انقلاب اسلامی ایران به نیرو های مسلح ما بخشید، همین عنصر شجاعت است که همانطور که خواندید، قبل از انقلاب وجود نداشته.
تاج الملوک، ص292

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها