ایران معاصر

خود دکتر مصدق سبب اختلاف خود و شاه شده بود. او که سعی داشت، قدرت شاه را محدود به چارچوب مشخص شده ای کند. تا حدود ی هم پیش رفت اما در زمینه ارتش تلاشش بی فایده بود. ارتش آن زمان که از وفاداران به شاه بود و همچنین تحت تاثیر مستشاران نظامی آمریکایی. البته افرادب هم از رده بالاهای ارتش، از اطرفداران مصدق بودند، لکن شاه نپذیرفت که وزارت جنگ از کنترلش خارج شود. که سبب استعفای مصدق شد.

شاید علاقه داشته باشید


دَوَلو

دسته بندی : پهلوی

ترس

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها