ایران معاصر

افراد معتاد شخصیت های روان نژند دارد.

شخصیت های روان نژند کسانی هستند که دارای بیماریهای روانی خفیف هستند. این افراد با علائم ضعف روانی، اضطراب، وسواس، ترس و بی اراده بودن در تصمیم گیری شناخته می‌شوند؛

حال تصور کنید کشوری را که مقام اول یعنی شاه آن معتاد باشد.او بایستی مهم ترین تصمیمات را بگیرد. اما خودتان ببینید تصمیمات یک شخص مضطرب و ترسو و بی اراده چه ضربه ی مهلکی بر کشور می زند.

قضیه به همینجا خلاصه نمیشود علاوه بر محمدرضا اکثر مقامات کشور به تریاک اعتیاد داشتند.

شاید علاقه داشته باشید


رهبر

دسته بندی : پهلوی

خون

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها