ایران معاصر

زنی که توانست حدود نیم قرن عنوان ملکه اول دربار را از آن خود کند، تاج الملوک آیرملو است. وی در دربار رضا شاه که همسر وی بود و همچنین در دربار محمدرضا شاه که مادر وی، زنی با نفوذ بود. البته نفوذ وی بیشتر در دوران سلطنت پسرش بود همچنانکه علنا در امور سیاسی دخالت می کرد، به طوری که برخی عزل و نصب ها زیر نظر وی انجام می شد. تاج الملوک از کسانی بود که تحت تاثیر سبک زندگی غربی بود و این را در ایران اجرا می کرد. و همچنین از زمینه های بی حجابی در خانواده خود بود، چنان که در سال 1306 در حرم حضرت معصومه(سلام الله علیها) حاضر شد در حالیکه بی توجه به حجاب بود.

شاید علاقه داشته باشید


احترام

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها