ایران معاصر

حتی اگر در تهران هم ساکن نباشید احتمالا چند باری اسیر ترافیک آن شده اید و با عصبانیت از آن خارج شده اید. این ترافیک برای شهری مثل تهران که جمعیت 8 میلیون نفر را در خود جای داده طبیعی است. اما چه شده که شهری با مساحت تقریبی  500 کیلومتر چنین جمعیت عظیمی را در خود قرار داده است.

 همیشه اوضاع اینگونه نبوده در سال 1330 جمعیت تهران 500 هزار نفر بوده، اما بعد از اصلاحات ارضی که در سال 1340 تصویب شد روستاییان درآمدشان کاهش یافت و ناچار شدند به شهر ها مهاجرت کنند و اینگونه بود که در زمان محمدرضا جمعیت روستاها و تولیدات کشاورزی به شدت کاهش یافت و جمعیت شهرها رو به افزایش خیره کننده ای رفت.

دیدگاه ها