ایران معاصر

تصمیم ، نشان دهنده اختیار انسان است. اگرچه انسان در خلا تصمیم گیری نمی کند و شرایط و محیط بر تصمیم گیری آدم تاثیرگذار است. انسان هرچه دارای مسئولیت اجتماعی بالاتری باشد تصمیم گیری برای او سخت تر خواهد بود و در هنگام تصمیم گیری باید همه چیز را لحاظ کند.

محمد رضا در راس هرم قدرت ایران قرار داشت و از این لحاظ تصمیم گیری های او بیشترین تاثیر را بر زندگی مردم برجای می گذاشت. اما چیزهایی که بر انتخاب او تاثیر می گذاشت عواملی عادی نبودند.

مستکبرین خارجی ، هم پیاله های داخلی ، و همچنین زنان در تصمیم گیری های او مؤثر بودند.  مقصود از زنان مادر و خواهر و همسر او نیستند. بلکه زنانی هستند که برای عیش و نوش او آماده می شدند.هر زمان کسی گرهی یه کارش می افتاد یا به دنبال ارتقاء رتبه بود همسر یا دخترش را برای این موضوع آماده می کرد.

این تصمیم سخت باید گرفته می شد و گرنه به سختی می شد در این سیستم پیشرفت کرد.

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها