ایران معاصر

محمدرضا برای حکومت کردن تقریبا در هیچ زمینه ای تخصص نداشت.

او گاهی در جامعه ی جهانی حرف هایی  می زد که باعث می شد آبروی ایران برود.

مثلا او بعد از اینکه جمعیت تهران را از 500 هزار نفر به 6 میلیون نفر افزایش داد در مجامع جهانی می گفت که قصد دارد جمعیت تهران را تا 12 میلیون نفر افزایش دهد، این حرف تعجب همه را بر می انگیخت. چرا که در تمام دنیا در پی قوانین و راه حل هایی بودند که جمعیت را در کلان شهر ها کاهش دهند و همچینین تهران با اینکه تا آنوقت 6 میلیون جمعیت داشت با معضلات بسیار زیادی مواجه شده بود.

اینگونه حرف زدن محمدرضا باعث می شد آدم شک کند که نکند او از یک کشور دیگر دارد ایران را اداره میکند زیرا هیچگونه آگاهی از وضعیت ایران نداشت.

دیدگاه ها