ایران معاصر

برای اینکه فرح را بشناسیم بهتر است کمی در باره دوست هایش تحقیق کنیم یکی از دوستانش لیلی امیر ارجمند  بود که تققریبا صمیمی ترین دوست او حساب میشد

او بسیار بی حیا بود و از کسانی بود که فرهنگ دوست دختر دوست پسر را به ایران وارد کرد.

او در عین حال که شوهر داشت دو دوست پسر هم داشت که آزادانه در  مقابل شوهرش با آنها ارتباط داشت و آنها را به شوهرش هم معرفی می کرد.

او گاهی دوستانش و خدمه کاخ را به استخر کاخ می برد و به آنها میگفت لخت مادر زاد شوند و به شنا بپردازند. خود او هم در استخر کاخ و در شمال کاملا لخت میشد و به درون آب می رفت و اگرر به او اعتراض می کردند می گفت در کشور های اروپایی اینگونه شنا می کنند.

دیدگاه ها