ایران معاصر

امروزه به برکت انقلاب و عنایت پروردگار، ایران، رشد علمی بسیار زیادی داشته، به طوری که ایران در سال 2015 در بین 140 کشور د رزمینه تولید علم، در رتبه 15 قرار گرفت.[1]

در سال 1354 پنجاه درصد مردم ایران بی سواد بودند، در حالیکه در همان سال نرخ بی سوادی در ترکیه 40 درصد و در تانزانیا 34 درصد بوده. از هر چهار کودک یکی به هیچ وجه دسترسی به آموزش ابتدائی نداشت.[2] امروزه ما همچین چیزی مشاهده نمیکنیم، حتی در نقاط محروم هم مراکز آموزشی وجود دارد، در هر شهر چند دانشگاه وجود دارد. دست آورد های ایران در زمینه نانو و هسته ای شگفت انگیز است، و اینها همه و همه به لطف انقلاب و همت جوانان انقلابی و یاری خداوند متعال است.

[1] سایت طرفداری

[2] گفت و گو های من و شاه، ص29

دیدگاه ها