ایران معاصر

کشیدن ناخن،وارد کردن سوزن به زیر ناخن ، شلاق ، راه رفتن با پاهای تاول زده ، آپولو و … روش های معمول شکنجه در زمانی نزدیک به ما بوده است. شکنجه هایی که حتی شنیدن اسم آن انسان را وادار به اعتراف به هر آنچه که کرده و نکرده می کند چه برسد دست پا زدن زیر آن ها.

کمیته ضد خرابکاری ، اسمی است که حتی از شکنجه هایی که در آن اتفاق می افتاد برای مردم وحشتناک تر است. هرکسی که وارد ساختمان آن می شد دیگر امیدی به بازگشت او نمی رفت. کوچک ترین اتهام باعث دستگیری و اعزام به این کمیته بود.

حتی کودکان زندانیان هم از شکنجه های این سازمان مخوف در امان نبودند. با شکنجه دادن آن ها به دنبال گرفتن اطلاعات از مادران و پدران آن ها بودند.

لحظه ای فکر کردن به این جنایات انسان را مشمئز می کند.

دیدگاه ها