ایران معاصر

شاه ایران، سال 57 را سال خوش یُمن می دانست. او در دهم دی ماه سال گدشته که میزبان جیمی کاتر در کاخ نیاوران بود در ضیافت شام شاهنشاهی ایران، این مسئله را به کارتر خاطر نشان کرد که سال آینده، سال خوش یُمنی برای ایران است. و همینطور هم بود که ملت ایران از چنگ شاهنشاه رهایی یافت. وی بی خبر از فال نیکی که در خاطرش را جمع کرده بود به سر می برد. حتی اظهار خوشحالی هم می کرد.

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها