ایران معاصر

ماسک. بله. ماسک. به نظر شما بهترین راه برای مخفی شدن چیست ؟ پنهان شدن ؟ آیا دیگر می توان این جا پنهان شد ؟ آن جا چه ؟ پشت درخت ؟ اگر پاسخ تان مثبت باشد، در این عصر نفس نکشیده اید. امروزه بالانشینان جهان برای حکمرانی بر ما ساکنان طبقه پایین، باید به وقت اش پنهان شوند. اما آنها کجا پنهان می شوند ؟ پشت ماسک ها !! یک لحظه فکر کنید. بهترین راه برای پنهان شدن تان این نیست که چند شخصیت داشته باشید؟ بهترین کار نیست که در مواجهه با هر کس از یک ماسک استفاده کنید؟ پس حالا می فهمیم که چه کسی دستور قتل مردم را صادر می کرد !! بله !! ماسک !! بله !! همان کسی که پیشتر در تلویزیون به آن ها می گفت که صدای آنها را شنیده است.

شاید علاقه داشته باشید


بهایی گری

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها