ایران معاصر

در زمان حکومت محمدرضا در آمد کل کشور 260 میلیارد تومان بود.

بیش از یک سوم این مبلغ خرج ارتش میشد.

در ارتش نیمی از این مبلغ را خرج واردات اسلحه می کردند زیرا در آن زمان ایران در ساخت تسلیحات و ادوات جنگی در حد صفر بود. البته علت عدم پیشرفت ایران در این زمینه این بود که ایران بازار خوبی برای سلاح های آمریکایی بود. لذا آمریکایی ها اجازه نمی دادند ایران در این زمینه پیشرفتی داشته باشد.

اما با این همه هزینه باز هم محمدرضا می دانست که اگر حمله ای به ایران بشود ارتش ناکارآمد است، برای همین از آمریکا درخواست کرد که مستشارانش را در ایران مستقر سازد.

شاید علاقه داشته باشید


دیدگاه ها