ایران معاصر

شاید شما هم تصور کنید که رضاخان یک انسان مقتدر و قوی بوده اما در واقع او کلکسیون کاملی از تحقیرات توسط افراد مختف دارد. بیشتر توسط افراد خارجی و بعضا ایرانی.

تقریبا تمامی سفیران کشور های انگلیس آمریکا شوروی و… او را به خاطر بی عرضگی ، عدم لیاقت و عدم اطلاع از اطرافش به او سرکوفت میزدند و رضاشاه هیچ در برابر این تحقیر ها هیچ کاری نمیکرد چرا که خوب میدانست که او در کشور بیش از یک نوکر و عمله برای خواسته های آنان نیست.

شاید علاقه داشته باشید


طلا

دسته بندی : پهلوی

دیدگاه ها