ایران معاصر

مهم ترین رخداد این دوره، آشنایی نواب صفوی با سیدعبدالحسین واحدی در نجف اشرف است. واحدی از جوانان غیرت مند کرمانشاه و خانواده ای مذهبی بود. پدرش، آیت الله حاج سیدمحمدرضا مجتهد قمی از سرآمدان خطه ی کرمانشاهان به شمار می رفت
دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها