ایران معاصر

مرحوم نواب با آن ابهت و خشونتی که در مقابل ستم کاران و دشمنان اسلام داشت، در جهت عکسش، لطف و محبت و رأفت در خانه نسبت به خانم، مادر و خواهر و بستگان خودش داشت. چهره ی ایشان همیشه در منزل خندان بود و در خانه داری تقریبا می توانم بگویم شریک بود

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها