ایران معاصر

تحريم اقتصادی ايران كه از يك سو تجارت با ايران را محدود و از سوی ديگر سرمايه گذاری در صنايع گاز و نفت ايران را در حد ۲۰ ميليون دلار محدود می سازد، لابی صهيونيست كنگره آمريكا كوشيده است به اتهام دستيابی ايران به سلاح های كشتار جمعی مخالفت با روند صلح خاورميانه ايران رااز جمله مهم ترین این تحریم ها می توان به شش قطعنامه ناعادلانه و غیر قانونی شورای امنیت سازمان ملل که با تلاش آمریکا به تصویب رسید اشاره کرد تحت فشار قراردهند و ايران را تحريم نمايند.

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها