ایران معاصر

نکته ی دیگر تصویر مظلومیت ملت ایران در این پیام است که ما در سال‌های گذشته تنها از خود دفاع کردیم. امام نیز در پیامی مشابه فرمودند:” ما ملت مظلوم ایران تنها از خود دفاع کردیم.”  در این چهل سال چه در مقابل صدام یا آمریکا و باقی قدرت‌ها فقط از خود دفاع کرده و ابتدا به ساکن هیچ‌گاه ما گلوله‌ای به سمت کسی شلیک نکردیم که این خود نشان‌دهنده‌ی منطق توام با اقتدار نظام است. با مظلومیت و شجاعت از خودمان دفاع کردیم و آغازگر جنگی نبودیم.
دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها