ایران معاصر

ساواک زیر نظر آمریکا تأسیس شد و مستشاران آمریکایی در همه سطوح ساواک، به طور مستقیم و غیرمستقیم مداخله می کردند. نکته ی جالب توجه این بود که در تشکیل ساواک نه تنها «سازمان سیا» نقش مؤثری داشت، بلکه «اف بی آی» و «آژانس امنیت ملی آمریکا» نیز با ساواک همکاری می کردندساواک با بازداشت های خودسرانه و انواع شکنجه های فجیع جسمی و روحی افراد زندانی برای گرفتن اعتراف و ایجاد فضای رعب و وحشت تلاش کرد رژیم پهلوی را حفظ کند ولی این اقدامات نتیجه ی عکس به بار آورد و نه تنها آتش ز…

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها