ایران معاصر

در ابتدای انقلاب و زمان حكومت دولت موقت، در سرتاسر كشور، حركت هایی می شد تا جو سیاسی جامعه را ملتهب و پیچیده كند. بعدها معلوم شد كه مركز تمامی این فتنه ها و جریانات ضدانقلابی، در سفارت آمریكا در تهران است؛ در حالیكه موضع منافقانه آمریكا …

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها