ایران معاصر

سیدمجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی در سال 1303 ه .ش در محله ی خانی آباد تهران، دیده به جهان گشود. پدرش سیدجواد، روحانی بود و به دلیل قانون «متحدالشکل کردن البسه» ناچار گردید لباس روحانیت را کنار بگذارد و در سال 1312 در کسوت وکیل دادگستری با داور؛ وزیر وقت دادگستری درگیر شد
دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها