ایران معاصر

ا اتخاذ جهت گیری براندازی نظام جمهوری اسلامی در سیاست خارجی امریکا و در پی ناامیدی از نیل به این هدف از طریق لیبرال های نهضت آزادی، سران کاخ سفید برای وارد کردن ضربات کاری بر پیکر انقلاب و نظام اسلامی ایران….

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها