ایران معاصر

ر اين برهه آمريکاييها همچون يک متحد مستقيم عراق ، ابتدا به حمله به پايانه های نفتی بی دفاع ايران پرداختند و سپس به ناوچه های نيروی دريايی ايران حمله کردند. هنگامی که ايران از تاکتيک حمله به وسيله قايقهای کوچک تندرو استفاه کرد ، نيروی دريايی آمريکا ، آزادی عمل سابق خود را از دست داد. در اين درگيريها ، يک نفتکش کويتی که با پرچم آمريکا

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها