ایران معاصر

مرحوم نواب جوانی بود ساده زیست. مقید به این نبود که زندگی تجملی داشته باشد. از مال دنیا هم هیچی نداشت2… اکثر شب ها سعی می کردند نماز شب بخواند و در نماز به خصوص رکوع و سجودش خیلی دقت داشته که هرکسی ناظر نماز ایشان می شده، بی اختیار شیفته ی این حالت معنوی می شده

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها