ایران معاصر

توده مردم در برابر این تظاهرات – که نقطه عطف تغییر فاز سیاسی به فاز نظامی تلقّی می شد – موضعگیری کردند. از جنوب شهر تهران و مناطق دیگر (میدان خراسان، میدان امام حسین(ع)، خیابان مولوی، شهرری، راه آهن و جوادیه و…)، گروه های مردم به راه افتادند و با موتور، دوچرخه، اتوبوس، مینی بوس، و هر وسیله شخصی و امکان دیگری که در دسترس بود، خود را به مرکز شهر رساندند. نیروهای میلیشیای سازمان با سلاح های سرد و گرم بی رحمانه به جان مردم افتادند و عده زیادی را مجروح و مقتول کردند.

دانلود با لینک مستقیم

دیدگاه ها