ایران معاصر

<div id=”22961096675″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/pIi70?data[rnddiv]=22961096675&data[responsive]=yes”></script></div>
یکی از نکته های شگفت انگیز در تاریخچه ی فداییان اسلام، بیم و هراسی است که از نهیب رسای فداییان در ذهن رژیم پهلوی باقی می ماند، به گونه ای که حتی سال ها پس از شهادت نواب و یارانش، خواب آرام را از دیدگان ناپاک ایشان می رباید.

دانلود با لینک مستقیم